Chris Tomlin
Chris Tomlin
OWL City
OWL City
Kirk Franklin
Kirk Franklin
Jesus Culture
Dara Maclean

► Stichting

Wie we zijn

Wie we zijn

De stichting ‘vrienden van Bright.FM’ zetten zich in om in Nederland (en in de toekomst andere landen) goede Christelijke Radio te kunnen opzetten en te waarborgen.

Doelstelling
Wij doen dit omdat wij het belangrijk vinden dat christenen en niet christenen een duidelijk en schoon alternatief mogen hebben voor de huidige media.

Wij geloven dat de positieve woorden over de liefde van Jezus over mensen meer gehoord mogen worden. Wij geloven dat woorden ons bewust en onbewust beïnvloeden.

Dit betekent dat wij met elkaar er voor willen zorgen dat Bright.FM 24/7 muziek en korte boodschappen kunnen blijven maken en uitzenden. 

Visie
Wij hebben als visie dat iedereen in Nederland kan luisteren naar hedendaagse christelijke muziek en daardoor opgebouwd, bemoedigd en bevestigd in hun keuze voor de Heer in het leven van alledag.

We zien het daarom als onze missie een fulltime christelijk radiostation te ondersteunen dat 24 uur per dag hedendaagse christelijk muziek zal uitzenden via de (digitale) ether en internet.

Wij geloven in een God, die bestaat in drie Personen - de Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is liefdevol, heilig en rechtvaardig.

Wij geloven dat de Bijbel Gods Woord is. Het is door Hem geïnspireerd en is accuraat. Het is onze perfecte gids in alle zaken van het leven.

Wij geloven dat de zonde ons allen heeft gescheiden van God, en dat alleen door Jezus Christus we met God kunnen worden verzoend.

Wij geloven dat Jezus Christus God en mens is. Hij werd verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij leidde een zondeloos leven. Jezus nam al onze zonden op Zich, Hij stierf en stond op de derde dag op uit het graf. Vandaag is hij gezeten aan de rechterhand van de Vader als onze Hogepriester en Middelaar.

Wij geloven dat de verlossing de gave is van God aan de mens. Dit geschenk wordt verricht door onverdiende genade door geloof in Jezus Christus en het produceert een leven dat God behaagt.

Wij geloven dat de waterdoop  een uiterlijke handeling is die een gelovige identificatie met de dood, begrafenis en opstanding van Jezus laat zien.

Wij geloven dat de Heilige Geest onze Trooster. Is. Dat Hij ons leidt in alle gebieden van ons leven. Hij zegent ons ook met geestelijke gaven en geeft ons de opbrengst van de vrucht van de Geest.

Wij geloven dat het Avondmaal een feest is waarin wij  Jezus 'dood en overwinning mogen verkondigen. Hij is voor onze zonde aan het kruis gegaan opdat wij kunnen leven.

Wij geloven dat God wil transformeren, en genezen voorspoedig ons, zodat we kunnen leven gezegend en overwinnende leven die van invloed zijn en anderen te helpen.

Wij geloven dat we geroepen zijn om het evangelie te verkondigen aan alle volken.

Wij geloven dat onze Heer Jezus Christus weer terugkomt, net zoals Hij beloofde.

Een alternatief dat is gebouwd op Jezus.

Doet u als luisteraar, kerk of bedrijf met ons mee? Maak samen met ons het mogelijk dat jongeren en ouderen een GEZOND media-alternatief hebben, houden en krijgen.

Een alternatief dat is gebouwd op Jezus.

 

Bestuur Vrienden van Bright.FM

[email protected]

▼ Stichting

Donatie