Chris Tomlin
Chris Tomlin
OWL City
OWL City
Kirk Franklin
Kirk Franklin
Jesus Culture
Dara Maclean

Laat je vrijheid niet roven

Laat je vrijheid niet roven Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Galaten 5:1 Jezus leert je om vriendelijk en vol liefde te zijn. Maar niet tegenover genaderovers. Jouw vrijheid kan je zomaar weer ontnomen worden, wanneer mensen jou hun wil opleggen met wetten en systemen, schuldgevoelens en veroordeling. Pas op! Blijf binnen Gods genade, zijn onverdiende gunst. Wees moedig en houd stand in de vrijheid die Jezus bracht. Behoud in de eerste plaats je vrijheid naar God toe. Meer...

Genade maakt vrij

Genade maakt vrij U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Johannes 8:32 Wie de waarheid van Jezus gaat toepassen, leert genieten van zijn genade. Er is geen angst meer voor veroordeling. Dat heeft verstrekkende gevolgen. Je gaat vrijer leven! Ten eerste word je vrij van angst voor mensen. Meer...

Jezus neemt de erfzonde weg

Jezus neemt de erfzonde weg Dan zal men niet meer zeggen: ‘Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden’. Jeremia 31:29 Bovenstaande profetie vertelt ons hoe God in het nieuwe verbond de erfzonde aanpakt. Voordat Jezus kwam, kon de zonde als een vloek voortwoekeren van ouders op kinderen (Ex. 20:5). Dat leverde zelfs een gezegde op dat ouders die zure druiven eten stroeve tanden veroorzaken bij hun kinderen. Meer...

Zonde van ouders zonder effect

Zonde van ouders zonder effect Heeft hij zelf gezondigd, of zijn ouders? Johannes 9:2b Jezus treft een man aan die vanaf zijn geboorte blind is. Onder de omstanders laait een discussie op of diens handicap door zijn eigen zonden veroorzaakt is, of door die van zijn ouders. Flauw natuurlijk, om daarover te beginnen in zijn bijzijn. Een beetje onbegrijpelijk ook: hij is toch blind geboren? Wie kun je dan de schuld geven? Maar het is een oude discussie, die nog steeds gevoerd wordt. Meer...

Je bent wat God zegt

Je bent wat God zegt Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. Spreuken 12:14 Pas op wat je over jezelf zegt. Want wat je uitspreekt, ga je voelen, denken, doen. Je wordt wat je zegt dat je bent. Als je maar lang genoeg zegt dat je een nietsnut of een zondaar bent, of dat je niets waard bent, ga je je vanzelf zo gedragen. Omdat woorden de werkelijkheid richting geven. In de kern is het woord de werkelijkheid zelf. Meer...

Doe je schoenen uit: God is heilig

Doe je schoenen uit: God is heilig Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Exodus 3:5b Je kunt je niet voorstellen wat het betekent als God vanuit zijn heiligheid jouw naam roept. God is zo heilig, zo absoluut zuiver en afgezonderd van elk kwaad, dat we verteren in zijn aanwezigheid. Of toch niet? De doornstruik vat vlam, maar verbrandt niet. God is in zijn heiligheid honderd procent van de zonde afgekeerd, maar ook honderd procent naar mensen toegekeerd. Hij roept. Mozes reageert met: ‘Ik luister.’ Op dat moment kan die woestijnherder alleen maar zijn sandalen uittrekken. Als God je roe Meer...

Zeg: ‘Ik zie Jezus als ik mezelf zie’

Zeg: ‘Ik zie Jezus als ik mezelf zie’ Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Psalm 17:15 Hahaaa! Een nieuwe dag om ons over Jezus te verbazen. Een nieuwe mogelijkheid om ons te verzadigen met zijn beeld. Jezus, die ons recht heeft gedaan. Die alles op zich nam wat wij verdienden, zodat alles voor ons beschikbaar kwam wat Hij verdiende. Meer...