Chris Tomlin
Chris Tomlin
OWL City
OWL City
Kirk Franklin
Kirk Franklin
Jesus Culture
Dara Maclean

God beproeft ons om het beste uit ons te halen. De duivel verzoekt ons om het slechtste uit ons te halen.

Een evangeliste hoorde over een kerk in communistisch China. De soldaten van het regime waren de kerk tijdens een dienst binnengevallen en hadden zonder pardon een ware slachting aangericht. Hoe was dat mogelijk. Gods eigen kinderen, zomaar vermoord?  “Waarom heeft U dat toegelaten, Heer?’ vroeg de evangeliste boos in gebed. Meer...

Onze barmhartige dokter

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.’ Matteüs 9:12 Jezus haalt het probleem van de zonde uit de sfeer van schuld, oordeel en straf. Hij gaat gewoon bij het uitschot van zijn tijd aan tafel zitten. Als de buitenstaanders daarover mopperen, zegt Hij: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.’ Wij meten elkaar af aan ons gedrag en onze reputatie. Zo wegen we elkaar voortdurend op de weegschaal van goed en slecht. Meer...

God is goed

U Heer, bent goed en tot vergeving bereid. Psalm 86:5a Goed is tof en tof is ‘tov’: het Hebreeuwse woord voor goed, mooi, gaaf, juist, uitstekend, volmaakt, kostbaar, aangenaam. Leuk dat dat bijbelse woordje ‘tof’ in ons taalgebruik verzeild geraakt is. Het verwijst naar God als de bron van alle goedheid. God is tof. Meer...

Blije bedelaars

Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Psalm 8:5a Kun je je liefde voorstellen zonder dat één partij ook maar iets aantrekkelijks voor de ander heeft? Kun je je voorstellen dat God liefde voor ons kon opbrengen toen we totaal onaantrekkelijke zondaars voor Hem waren (Rom. 5:8)? Hij gaf zijn Zoon toen we zelfs nog vijanden van Hem waren (Rom. 5:10). Jawel, alles is anders geworden. In Jezus zijn we Vaders mooie, meest gewilde, geliefde en bevoorrechte kinderen. Meer...

God houdt van jou zoals Hij van Jezus houdt

Dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Johannes 17:23b Probeer je eens in te denken hoeveel Vader God van zijn Zoon Jezus houdt. Ze vormen een unieke eenheid; dat zie je al bij de schepping, als God zegt: ‘Laten wij mensen maken’ (Gen. 1:26). Dat doen ze dus samen, Jezus en God de Vader. Ze hebben volmaakt plezier in elkaar. In Spreuken 8, waar de Zoon oplicht als de Wijsheid, noemt Hij zichzelf ‘Gods lieveling’, die gelukkig is in Gods nabijheid. Meer...

Jij bent Gods geliefde kind

God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Romeinen 9:12 In de wereld moet je jezelf eerst bewijzen, voordat je bevestigd wordt. Als je je examens gehaald hebt, krijg je een diploma. Na een proeftijd krijg je een vaste aanstelling. Jouw prestaties bepalen dus hoe mensen jou zien. Meer...

Dat ene woord

Het Woord is mens geworden. Johannes 1:14 Luister! God besloot om mens te worden. Het Woord werd mens: JHWH, Jahweh, besloot op aarde te gaan rondlopen als een mens van vlees en bloed. En Hij noemde zichzelf Jezus, wat ‘God redt’ betekent. Want Hij kwam om mensen te redden. Hij zou ons redden uit onze zonden, uit onze gevangenis, opgesloten als we zaten in de wet die veroordeelt en straft. Meer...