OVER ONS

Bright.FM is het Nederlandse christelijke muziekstation. Zij heeft als doel christenen te bemoedigen door middel van muziek van christenartiesten en passende rubrieken en items. Bright.FM is niet verbonden aan een kerkgenootschap.. Ze baseert haar missie op de Bijbel en specifiek op Matteüs 28 waar Jezus zegt: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

Bright.FM wil het beeld dat vele mensen van God hebben positief beïnvloeden, zij wil laten zien dat via Jezus iedereen een relatie kan hebben met zijn Schepper.  Jezus heeft zich zelf gegeven en wil ons wil zegenen en ons tot zegen laten zijn voor anderen.

In onze samenleving merken we dat we ons op een bepaalde manier moeten gedragen!  Ze geeft aan welke kleding we aan moeten. Welke manieren, tradities en rituelen gevolgd moeten worden en ze verteld ons wat mooi is en wat lelijk. Maar is dit ook de realiteit die je voelt? Doen de dingen die we doen er werkelijk toe? Zijn we niet continue bezig om erbij te mogen horen?

De Bijbel leert ons dat God van ons houdt. Niet om wat je allemaal doet, niet om welke kleren je draagt, waar je geboren bent, welke huidskleur je hebt of hoe vaak je naar de kerk gaat. Mensen houden vaak van ons omdat we dingen doen! God houdt van je om wie je bent!

De mensen achter Bright.FM ervaren dat God van hen houdt en dat ze samen met Hem grote dingen mogen beleven maar het betekent vooral in blijheid kunnen leven. Weten dat er iemand is die van je houdt wie je ook bent. Dit besef is de grootste kracht. Deze blijdschap en dit geluk wil Bright.FM met iedereen delen en je daarin bemoedigen.

Je bent van waarde, omdat God je lief heeft!